A kérdés hallatán a mozgalmas és fájdalmas szavak jutnak eszembe. Hiszen… 2021 februárjában mindannyiunkat megdöbbentett a hír, hogy Huszár László, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatója, a Felvidéki Értéktár Bizottság elnöke örökre itt hagyott bennünket. Nehéz helyzetbe kerültünk… A Gazda polgári társulás mint kezdeményező̋, 2015-ben a Csemadokkal és a Szlovákiai […]

A Felvidéki Értéktár Bizottság 2021. decemberében tartotta meg soros ülését. A megbeszélésen Rancsó Andrea elnökasszony beszámolt az elnökség éves tevékenységéről valamint megtárgyalták az október végéig beérkezétt értékjavaslatokat. Az elfogadott határozatok értelmében Felvidéki Értéknek nyilvánították: A Boldogságos Szűz Mária tiszteletére felszentelt katolikus templomot és a hozzá tartozó templom-parkot Karván – épített […]

A Hungarikum Bizottság 2021. december 07-i döntése értelmében a Komáromi vár és erődrendszer és a Komáromi szekeresgazdák javaslatok felvételt nyertek a Magyar Értéktárba: Komáromi vár és erődrendszer néven az épített környezet szakkategóriába valamint a Komáromi szekeresgazdák néven a kulturális örökség szakkategóriában,  így ezentúl a kiemelkedő nemzeti érték címet viselik. Az […]

A galántai székhelyű Mentor TT – Felvidéki Tehetségsegítő Tanács az idei iskolaévben is meghirdeti a hetedik, illetve a nyolcadik osztályos tanulók részére tehetséggondozó versenyeit. A tanács a földrajzi ismeretekre összpontosító Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajzi-földtani Verseny, a vegytanra alapuló Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny, valamint a Herman Ottó Kárpát-medencei Biológiaverseny felvidéki fordulóit […]

„Hősök nem csupán a csatatereken születnek, és nem csak az a hős, akinek a nevével a történelemkönyvek lapjain találkozunk. Az általánosan elfogadott meghatározás szerint a hős egy történet (mítosz, mese, legenda, monda) központi szereplője, vagy egy közösség, kultúra rendkívüli, esetleg önfeláldozó tettet végrehajtó híres személyisége. Olyasvalaki, aki egy adott szituációban […]

Felvidéki kultúra egyik megreformálója kapott helyet a Lakiteleki Hungarikum ligetben. Huszár László a felvidéki közművelődés ikonikus alakja 2021 tavaszán távozott közülünk, életének 70. évében. Több mint 40 évet tevékenykedett a kultúra szolgálatában. Részt vett a Csemadok megalapításában, majd létrehozta a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézetet. Lezsák Sándor a magyar parlament alelnöke […]

A Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány – a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai támogatásával – pályázatot hirdet alapfokú és középfokú oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok számára a „Hungarikum Pedagógus Műhely” munkájához való csatlakozásra. A megvalósuló program szakmai előzménye: Az eddigi Kárpát-medencei tapasztalatok alapján megállapítható, hogy több olyan iskolai közösség is van már, ahol a […]

Huszár László – a felvidéki magyar kultúra újáélesztője, megreformálója.                                                                                      Fotó készült 2022.11.01 – Dunaszredahely

A Villa Heten polgári társulás fő szervezésében valósult meg “Értékkonferencia” címmel a Felvidéki Értéktárak Találkozója. A polgári társulás célja volt, hogy összehívja a működő értéktárak vezetőit és egymástól tanulva megismerjék, megismertessék az értékgyűjtés módszereit, lehetőségeit. A 2007 óta tevékenykedő polgári társulás tagjai elmondták, hogy tevékenységi körükbe felvállalták a Hetényi Települési […]

Gyermekek ismerkedhetnek meg a régmúlt talán már feledésbemerült tárgyaival. Az eltelt 20 – 50 év alatt nagyot fordult a világ. Más tárgyakat használunk a mindennapokban. Mai nyelvünkön szólva modern termékeket. A képekről is megállapíthatók, hogy a régi idők használati tárgyai biztosan tartósabbak voltak. Több közülük szülőről gyermekre szállt. Horváth Edit […]