Felvidéki kultúra és településtár

Felvidéken, a Szlovák Köztársaság területén található egy különleges adattár, amely az épített, szellemi és elektronikus emlékek gazdag gyűjteményét őrzi. Az adattár fontos szerepet játszik az értékes történelmi és kulturális örökség megőrzésében, amely a régióban található.

Felvidéki Településtár

2024-05-27

Ilyen volt a Hungarikum vetélkedő a versenyzők szemével

Felvidéki Magyar Értéktár

Gyorsan változó világunkban sokszor feledésbe merülnek nagyjaink alkotásai, szokásaink, építészeti értékeink, népi hagyo  mányaink, környezetünk szépségei. Ezen értékek összegyűjtése, rendszerezése és nyilvántartása céljából jött létre a Felvidéki Értékgyűjtő Mozgalom. A mozgalom munkájának kiemelkedő területe az értékgyűjtés, s ez által kapcsolódik az összmagyar értéktárhoz, melynek része a Hungarikumok gyűjteménye.

Felvidéki Magyar Értéktár alapszervezetei 2021 február 21-től

  • GAZDA Polgári Társulás
  • Csemadok Országos Elnöksége
  • Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet
  • Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
  • Értékek Polgári Társulás
Mi minősül Hungarikumnak?

A Hungarikum olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítménye, amelyet belföldön és külföldön egyaránt a magyarság eredményeként, kiemelt értékeként tartanak számon, védett természeti értékek, vagy kiváló nemzeti termék, vagy amelyet az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint végzett egyedi értékelés eredményeként a Hungarikum Bizottság hungarikummá minősít, vagy amely e törvény erejénél fogva hungarikumnak minősül.

Nemzeti érték: magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez.

(Forrás: A 2012. évi XXX. Törvény A Magyar Nemeti Értékekről és a Hungarikumokról)