Huszár László Alap céljai

Huszár László Alap céljai

A szlovákiai magyar kulturális egyesületek fejlődésének segítése, különösen a közművelődés területén

Az oktatási egyesületek, amatőr alkotóközösségek, a kulturális valamint az oktatási szférában tevékenykedő egyesületek, személyek tevékenységének támogatása

Az iskolarendszeren kívül működő öntevékeny, önképző, szakképzés megszervezése, az életszínvonal emelése érdekében a tanítás és a felnőttképzés lehetőségeinek megszervezése

A városok és falvak természeti, kulturális, szellemi értékeinek és hagyományainak felfedezése és bemutatása, a helyi kulturális értékek ápolása és gazdagítása.

A helyi közösségek támogatása, bevonásuk a közösségi értékrendszerbe, valamint tevékenységük ösztönzése a társadalmi élet alakításában

A közművelődés területén dolgozók kapcsolatrendszerének kialakítása és fenntartása

További bejegyzések