Category: Rólunk

Rólunk

Felvidéki Értéktár Bizottság elnöksége

 

PaedDr. Rancsó Andrea

Elnök

 

Mgr. Bödők Károly

Szakmai alelnök

 

Ing. Varga Péter

Általános alelnök

 

PaedDr. Gyurán Ágnes

Titkár

 

 

Read More

PaedDr. Gyurán Ágnes

Pedagógiai és közösségi munkásságának eredményei (pedagógiai alkotótevékenység,
kutatómunka, tankönyvírás, publikációk, feladatok elvégzése, tisztségek ellátása, stb.)

Tanulmányaiban a következő témákkal foglalkozott:
– Környezeti nevelés az alapiskolák alsó tagozatán
– Milyen összefüggés van az osztálytermi klíma és a oktatási rendszer funkciói között?
– Minőségfejlesztés és minőségirányítás a Bátkai Alapiskolában
– A Bátkai Alapiskola stratégiai terve

Publikációk:
– A Bátkai Alapiskola beiratkozási programja. In.: PÉK, László: Beiratkozások a szlovákiai
magyar iskolákba. Galánta, 2006.
– Balog-völgy. In.: ÁDÁM, Zita –FERENCZ, Anna: A hely, ahol élünk Gömör – Észak-
Nógrád. Regionális olvasókönyv. 2010. ISBN 978-80-970509-4-8
– Balog-völgy. In.: ÁDÁM, Zita –FERENCZ, Anna: A hely, ahol élünk Gömör. Regionális
olvasó- és munkáltató értékkönyv. PRO SCHOLIS, 2013. ISBN 978-80-971547-8-3
– A Pósa Lajos projekt naplója. In.: Albumlapok Pósa Lajosnak. Siker x Kiadó Budapest,
2014. 148-149. oldal. ISBN 978 963 7082 41 2
– „Pósa projekt“. In.: Új Pedagógiai Szemle. 2014/11-12., 105-106. oldal
– Krónika – Pósa Lajos jegyében. In.: Új Pedagógiai Szemle. 2015/11-12., 16-22. oldal
– Projektes élményeim. In.: ÁDÁM, Zita: Tíz év – tíz pedagógiai projekt. Komárom,
2017. 92-95. oldal. ISBN 978-80-89919-03-1
– Fabatkázva tanulni öröm. In.: ALBERT, Sándor: Elvárások és kihívások
a közoktatásban. Komárom, 2017. 112-116. odal. ISBN 978-80-971750-5-4

– Szülői ház a SKANZENBAN. In.: CSERI, Miklós-SÁRI, Zsolt: Elképzelt álmok, megvalósult
történetek. Szentendre, 2018. 134-135. oldal. ISBN 978 615 5123 672
– „Kis kunyhóba vágyom, a Balog partjára…“. In.: A Pósa Emlékév krónikája 2014. Siker
x Kiadó,2018. 27., 42.,57. oldal. ISBN978 963 7082 60 3
– Bátkai Alapiskola (Nemesradnóti tepertős pogácsa, Kálvinista mennyország, Túrós
lepény Koleszár Jolánka módra) In.: Hagyományos gömöri és nógrádi falatok.
Rimaszombat, 2020. 48-54. oldal. ISBN 978-80-570-2074-5

Tisztségek:
– A Csemadok Bátkai Alapszervezetének elnöke 15 évig
– A Csemadok Területi Választmányának tagja, majd alelnöke
– A Bátkai Református Egyházközség presbitere
– A Bátkai Alapiskola igazgatóhelyettese
– A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Rimaszombati Területi
Választmányának elnöke – második időszak
– A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Országos Választmányának és
Elnökségének tagja
– A Pósa Lajos Társaság alelnöke
– A Bátkai Települési Értéktár Bizottság elnöke

Sokrétű tevékenységében ötvöződik a hagyományápolás, az értékőrzés és az ötletes
megoldások, újító pedagógiai módszerek. A Csemadok Bátkai Alapszervezetének elnökeként
a helyi közösséggel három fesztivált rendezett meg, amelynek fő célja a Balog-völgy előadó
művészeinek és művészeti csoportjainak, 37 képzőművészének és kb. 700 alkotásuknak,
illetve a népművészek bemutatása volt. Kezdeményezésére a gömöri népmesék
feldolgozására és Mács József író munkásságának bemutatására alakult meg az Egyszer vót,
hol nem vót… színjátszó csoport, az gyerekek foglalkoztatására pedig az Izgő-mozgó
Kézművesműhely.

2008 óta szorosan együttműködik a Szentendei Néprajzi Múzeummal. Itt épült fel az
Észak-Magyarországi Tájegységben a nemesradnóti lakóház, amit egykor nagyszülei lakták.
A skanzen megalakulásának 50. évfordulójára egy kiállítást szerveztek 50 történettel és 50
fotóval. Megtiszteltetésnek vette, hogy az egyik történet megírására őt kérték fel.
A református gyülekezettel és a helyi önkormányzat támogatásával 10 éve szervez a jókai
Emmaus közösség munkatársaival együttműködve nyári napközis tábort a gyerekeknek.
Tagja a Gömöri Református Egyházmegye mellett működő Palánta Bábcsoportnak.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Rimaszombati Regionális Központjának
vezetője, Ádám Zita kezdeményezésére regionális olvasókönyv írásába kezdtek, amelyben
kolléganőjével, Sebők Csillával a balogvölgyi falvak helytörténeti érdekességeit gyűjtötték össze.

Az Bátkai Alapiskola tanulóival szinte minden évben részt vesznek abban a pedagógiai
projektben, amelynek célja a helyi értékek feldolgozása egy-egy meghatározott témakörben.
A Pósa Lajos Emlékévhez (2014) kapcsolódva, majd a Pósa Lajos Társaság alelnökeként
értékként tekint Pósa Lajos, a magyar gyermekirodalom megteremtője munkásságára és az
általa szerkesztett „Az Én Ujságom“ című gyermeklapra, ezért Pósa Judittal a költő verseinek,
meséinek terjesztése céljából gyermekfoglalkozásokat tart „Pósa bácsi szerkesztősége“
címmel.

A Felvidéki Nemzetrész Értéktárral a Felvidéki értékőrzők című vetélkedő révén került
kapcsolatba, amely döntőjéből az általa felkészített csapat (Balogvölgyi értékőrzők) bekerült
a hungarikum vetélkedő elődöntőjébe, majd a Pannon Ifjúsági Értékőr Hálózat táborába
Taliándörögdre.

A második értékőrző csapatával, a BÁTKAI ÉRTÉKmentőkkel tanulmányt írtak a csetneki
csipkét újrafelfedező Máté Juliannáról és a Balog-völgy tanító bácsijáról, Pál Dénes
helytörténészről, bekapcsolódtak a Négy határon át című vetélkedőbe és bejutottak
a hungarikum vetélkedő elődöntőjébe Lakitelekre, majd a döntőbe, amelybe a Kárpát-
medence 242 csapatából csupán 8 jutott tovább. Itt a 6. helyen végeztek. Munkájuk
eredményét az érdeklődőknek a Petőfi Irodalmi Múzeumban mutatták be. Eközben az
értéktár gazdagabb lett általuk 26 értékkel és 200 régi fényképpel. Ezeket a nemzeti
értékeket a közönségnek 2019. február 22-én a Magyarság Házában mutatták be
Budapesten.

Gyurán Ágnes jelenleg a tevékenységük összegzését, módszertani leírását, munkájuk
tartalmának rögzítését végzi, amelyet az Értékes füzetek című kiadványban foglal össze.
2018-ban a kiváló módszertani, nevelési, szakmai és tudományos eredményekért
kategóriában Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Díjjal jutalmazták.

Read More

Mgr. Bödők Károly

Értékeinket összegyűjtve a múlt felé tekintünk. Gyökereket keresünk. Összegyűjtve őket szilárd alapokra helyezhetjük jövőnket. A jelen kihívásai erőssé tesznek bennünket, úgy mint a fák törzsei. Minél több értéket tudunk felkutatni, annál gazdag lehet a jövőnk, mert van honnan merítenünk, van mit a felszínre hoznunk, hogy azt a jelenben átdolgozzuk, egy új jövőt alkossunk. Mindez megtartó, jövőbemutató, szilárd alap gyermekeink, unokáink generációinak számára.

A mindennapi életben vállalkozóként tevékenykedve tapasztalom, hogy szükség van a közösségek megújulására. Az analóg világunk digitális világgá alakul. Új életszemléletre van szükség. Életünkbe egyre nagyobb teret hódít szinte észrevétlenül a mesterséges inteligencia. Egy új korszak küszöbén állunk, melyet a köztudatban még talán ismeretlen kvantumszámítógépek irányítanak majd az emberi irányítás mellett. Közösségeinket céltudatosan szükséges formálnunk. Ebbe az új világba tovább adva az érzéseket, melyek még körül vesznek bennünket. Ezt élő közösségekben tehetjük meg igazán.

Értékeink gyűjtése még nagyobb hangsúlyt kap. Az alkalmazott informatika egyfajta tárhelye örökségünk emlékeinek a földi világban való megőrzéséhez. Erre építve, mindezt folyamatosan alakítva teremthetjük meg megtartó jövőnket.
A múlt ismerete nélkül nincs állandó kiszámítható jövő sem. Múlt nélkül olyan, mint a tengeren céltalanul hánykolódó hajó. Körülöttünk lévő értékek, szárazföldi elemek, melyekre biztos alapokon nyugvó felhőkarcolót is fel lehet építeni. Ez csak rajtunk múlik. Tárgyi és szellemi örökségeink megtartása és ápolása gazdagságot, bőséget teremt. Gyermekeink jövője a mi közösségépítő, egymást segítő, morális, kitartó munkánkon múlik.

Publikációk:
– Baross Gábor Felvidéki regionális gazdasági fejlesztési terv – társ szerző
– Így emlékezünk az 1965-ös nagy árvízre – társ szerző
– Lakodalom van a mi falunkban – társ szerző
– Csicsó öröksége, Tárgyi és szellemi örökségünk – szervező
– Csicsó öröksége – Hétköznapi hősök – szervező
– Csicsói Hírmondó – szerző, szerkesztő

Tisztségek:
Értékek polgári társulás – elnök
Felvidéki Értéktár Bizottság – szakmai alelnök
Barátok polgári társulás – elnök
Szlovákiai magyar közgazdász társaság – ellenőrző bizottsági tag
Csicsói református egyház – presbiter

Read More

PaedDr. Rancsó Andrea

A felvidéki magyar iskolák egyik legfontosabb küldetése, gyermekeink identitásának erősítése. Ennek egyik eszköze a helytörténet, a régió értékeinek megismerése – vagyis a gyökerek kialakítása.

PaedDr. Rancsó Andrea történelem szakos pedagógusként idestova 20 éve foglalkozik a helyi és regionális értékek felkutatásával, összegyűjtésével, továbbadásával. Teszi ezt csapatmunkában, együttműködve szűkebb magyar közösségünk idősebb, ifjabb generációival, a gyermekekkel, a kulturális és szakmai szervezeteinkkel.

2008-ban, az iskolaprogramok bevezetésekor az ő kezdeményezésére választotta a hetényi alapiskola a regionális nevelés beépítését az oktatásba és nevelésbe, mint fő irányt.

Előbb tantárgyként oktatta a regionális történelmet, majd az oktatási forma előnyeinek és hátrányainak megtapasztalása után belevágott a szélesebb körű regionális kutatásokba iskolánk érdeklődő diákjaival.

Az évek múlásával a tehetséges tanulók egyre több témát dolgoztak fel az ő irányítása alatt, miközben megismerték a regionális kutatómunka módszereit. Készítettek riportokat, hangfelvételeket, gyűjtöttek tárgyi emlékeket, és végeztek levéltári kutatásokat. Az egyes feldolgozott témákkal Andrea tanítványai kimagasló eredményeket értek el a Kincskeresők országos versenyén, első díjasok lettek a TUDOK felvidéki versenyén, majd különdíjat szereztek a TUDOK Kárpát-medencei versenyén, felkészítése által jutott be tanítványa Magyar Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által meghirdetett Felfedezettjeink közé; tanítványai rendszeresen részt vesznek különböző pályázatokon, amelyeken többnyire dobogós helyű díjazásban részesülnek.

Az általa és diákjai által összegyűjtött ismeretanyag jó alapul szolgál regionális kiállításokhoz, valamint az évente megrendezésre kerülő Tarczy-emléknap gyermekfoglalkozásaihoz.

Pedagógiai és közösségi  munkásságának eredményei /pedagógiai alkotótevékenység, kutatómunka, tankönyvírás, publikációk, feladatok elvégzése, tisztségek ellátása stb./

  • Madar értékei munkafüzet és olvasókönyv (2020) – módszertani vezető, A madari Édes Gergely Alapiskola kiadványa, ISBN 978-80-89001-93-4
  • Történelmi tanösvény Hetényen – Sprievodca náučným chodníkom obce Chotín, (Jó pedagógia gyakorlat – OPS práca, Kiadó – Vydavateľ: MPC Bratislava, Ševčenkova 11, 2013)
  • Inovatív módszerek alkalmazása Hetény helytörténetének tanításában az alapiskolákon-Aplikácia inovatívnych metód vo vyučovaní regionálnej histórie obce Chotín na základných školách (Jó pedagógiai gyakorlat-OPS práca, Kiadó-Vydavateľ: MPC Bratislava, Ševčenkova 11, 2012)
  • Tarczy Lajos életútja és munkássága az alapiskolai történelem tanításában-Život a dielo Lajosa Tarczyho vo vyučovaní dejepisu na základnej škole (Jó pedagógiai gyakorlat-OPS práca, Vydavateľ: MPC Bratislava, Ševčenkova 11, 2012) Hetényi regionális munkafüzet – ötletadó, társszerző (2014)
  • 8 darab helytörténeti album szerkesztése, kiadása a Villa Heten Polgári Társulással együttműködve. 2020-ban jelent meg Hetény emlékhelyei, valamint az Értékek útján (Régiónk magyar emlékei) címmel, három nyelvű kiadvány (magyar, szlovák, angol)

Tisztségek:

  • Villa Heten polgári társulás tagja, mely a helyi alapiskolával együtt kezdeményezte a Hetényi Települési Értéktár megalakulását
  • A Mentor TT – Felvidéki Tehetségsegítő Tanács – alelnöke
  • A Kicskeresők – Helyi értékeket kutató diákok konferenciájának egyik szervezője, a technikai feltételek biztosítója
  • Felvidéki Értéktár Bizottság – elnöke
  • Hodnoty kultúr – Értékek polgári társulás – alelnöke

Mottó:

„…a gyermekeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket és szárnyakat. Gyökereket, amelyek tartást adnak, hogy tudják hova tartoznak, de ugyanígy szárnyakat is, amelyek a kényszereiktől és előítéleteiktől szabadítják meg őket, és lehetőséget adnak nekik új utakat bejárni vagy inkább repülni.”

(Johann Wolfgang von Goethe)

Read More