A Felvidéki Értéktár Bizottság 2021. decemberében tartotta meg soros ülését. A megbeszélésen Rancsó Andrea elnökasszony beszámolt az elnökség éves tevékenységéről valamint megtárgyalták az október végéig beérkezétt értékjavaslatokat. Az elfogadott határozatok értelmében Felvidéki Értéknek nyilvánították: A Boldogságos Szűz Mária tiszteletére felszentelt katolikus templomot és a hozzá tartozó templom-parkot Karván – épített […]

A Hungarikum Bizottság 2021. december 07-i döntése értelmében a Komáromi vár és erődrendszer és a Komáromi szekeresgazdák javaslatok felvételt nyertek a Magyar Értéktárba: Komáromi vár és erődrendszer néven az épített környezet szakkategóriába valamint a Komáromi szekeresgazdák néven a kulturális örökség szakkategóriában,  így ezentúl a kiemelkedő nemzeti érték címet viselik. Az […]

Deáki legnevezetesebb helye az ősi, Szűz Mária tiszteletére épített templom, amelyet elsőként II. Paskal pápa 1103. évi oklevele említett, de több később – 1175-ben, 1186-ban és 1211-ben – kelt okmány is utal rá. Az akkori istenháza – építési ideje nem ismert – kezdetben kápolnaként szolgált. A későbbi, román kori, méltóságot […]